Zastrzeżenie karty

W przypadku utraty karty VISA (zagubienie lub kradzież) należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt:

  • w dowolnym centrum VISA lub telefonicznie w Centrum Kart:  

tel. (86) 215 50 50

Informujemy, że wszystkie rozmowy są nagrywane.

  • osobiście w dowolnej jednostce Meander Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach lub innego zrzeszonego z Bankiem BPS, wydającej kartę VISA lub w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy użyciu karty od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty. Zgłoszenie, o którym mowa wyżej jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty do końca okresu jej ważności.

Telefoniczne zgłoszenie utraty karty Użytkownik ma obowiązek potwierdzić pisemnie w placówce Banku, która wydała kartę, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. W przypadku utraty karty za granicą, po skontaktowaniu się z lokalnym ośrodkiem VISA, Użytkownik karty może otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w wybranym Banku uczestniczącym w systemie VISA.

W miejsce karty utraconej i zastrzeżonej Bank, na wniosek Posiadacza karty, wydaje kartę z nowym numerem, okresem ważności i numerem PIN.

POBIERZ APLIKACJĘ

Miej dostęp do konta kiedy chcesz z aplikacją MeanderBank dostępną na systemy Android i iOS

ikona app store ikona google play
projektowanie stron www