Historia

Historia Banku

Meander Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach powstał z dniem 29.08.1950 r. i działał pod nazwą “Gminna Kasa Spółdzielcza w Krzyżanowicach z odpowiedzialnością udziałami” na terenie gminy Krzyżanowice. W kolejnych latach Bank przyjmował nazwy: w 1956 roku - “Kasa Spółdzielcza w Krzyżanowicach” oraz w 1962 roku “Spółdzielczy Bank Ludowy w Krzyżanowicach”. Ostatecznie Uchwałą Zebrania Przedstawicieli z dn. 21.03.1973r. Bank zmienił nazwę na “Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach”, rozszerzając swoją działalność na terenie powiatu raciborskiego oraz terenie powiatu gliwickiego, wodzisławskiego, rybnickiego, głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego.

Wygląd budynku Banku z 1999 r.

 

W latach 2003-2004 kierownictwo Banku powzięło decyzję o przeprowadzeniu inwestycji, której celem było utrzymanie właściwego stanu technicznego oraz eksploatacyjnego budynku. Niezwykle istotne było przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dynamiczny rozwój Banku stał się impulsem do przeprowadzenia kolejnej modernizacji i rozbudowy siedziby Banku w latach 2009-2010. Dzięki w/w modernizacji uzyskano poprawę warunków pracy oraz jakości systemu informacyjnego. Wzmocniono formułę bezpieczeństwa dostępności naszej instytucji do Klientów. Poprzez poprawę estetyki wnętrz i elewacji inwestycja niewątpliwie wpłynęła na poprawę wizerunku Banku.

Odnowiona siedziba Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach

Meander Bank Siedziba

W 2015 roku Meander Bank Spółdzielczy przystąpił do Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości umacniając bezpieczeństwo swoje i swoich klientów.

W 2023 roku decyzją Zgromadzenia Przedstawicieli Bank otrzymał nowa nazwę Meander Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach.

Meander Bank pozostaje bankiem spółdzielczym z polskim kapitałem. Jesteśmy dumni z naszej tradycji. Cały czas pozostajemy częścią Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości. Meander Bank to nazwa skrótowa. W pełnym brzmieniu to Meander Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach. W nowej nazwie zachowaliśmy człon spółdzielczości, a także jej wartości. Jesteśmy zlokalizowani w Gminie Krzyżanowice, która w obszarze Natura 2000 od wielu lat promuje aktywnie Meandry Rzeki Odry jako obszar istotny dla mieszkańców naszego regionu. Dla nas to jednocześnie zmiana wizerunku, to rozwój, nowoczesność i pokazanie otwartości na nowe pokolenia Klientów. Jesteśmy przekonani, że wpłynie ona pozytywnie na odbiór naszego Banku.

POBIERZ APLIKACJĘ

Miej dostęp do konta kiedy chcesz z aplikacją MeanderBank dostępną na systemy Android i iOS

ikona app store ikona google play
projektowanie stron www