Kredyt mieszkaniowy "Nowy dom"

Kredyt mieszkaniowy „Nowy Dom”

Kredyt może być wykorzystany na:

 • zakup działki budowlanej;
 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności;
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
 • spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego,
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
 • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego
 • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
 • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
 • budowa, dokończenie budowy,
 • generalny remont i modernizacja domu
  • zakup nieruchomości , budowę i dokończenie budowy domu w którym dopuszcza się wydzielenie lokali mieszkalnych albo lokali mieszkalnych i lokalów użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 50% powierzchni całkowitej budynku (inwestycje mieszkaniowe realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową).
  • zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu Nowy Dom
  • dowolny cel konsumpcyjny, o ile nie stanowi więcej niż 10% kwoty udzielanego kredytu. Okres kredytowania do 25 lat.
 • Stopą referencyjną wchodzącą w skład oprocentowania kredytu jest stopa WIBOR 6M+1,0pp
 • Minimalna kwota kredytu wynosi 30.000 zł, a maksymalna 1.500.000 zł.
 • Okres kredytowania wynosi od 1 roku do 25 lat

KALKULATOR

Przykład reprezentatywny RRSO.

POBIERZ APLIKACJĘ

Miej dostęp do konta kiedy chcesz z aplikacją MeanderBank dostępną na systemy Android i iOS

ikona app store ikona google play
projektowanie stron www