Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP)

Jest to rachunek przeznaczony dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym innym banku rachunku płatniczego (rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego).

Posiadacz rachunku otrzymuje m.in.:

  • Bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku;
  • Darmowy pakiet 5 przelewów krajowych w miesiącu, w tym realizacja zlecenia stałego w placówce;
  • Darmowy pakiet 5 wypłat na terenie Polski kartą debetową wydaną do Podstawowego Rachunku Płatniczego z innych bankomatów niż bankomaty Grupy BPS,
  • Bezpłatne wydanie i obsługę debetowej karty płatniczej.

Ograniczenia wynikające z korzystania z Podstawowego Rachunku Płatniczego, m.in.:

  • Brak możliwości otwarcia wspólnego rachunku,
  • Brak możliwości korzystania z debetu na koncie lub limitu odnawialnego,
  • Brak możliwości wykonania polecenia przelewu do kraju nienależącego do państw członkowskich,
  • Brak możliwości wydania drugiej i kolejnej karty płatniczej do rachunku podstawowego oraz wnioskowania o kartę kredytową.

Wniosek o otwarcie PRP – kliknij tutaj.

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym – kliknij tutaj.

POBIERZ APLIKACJĘ

Miej dostęp do konta kiedy chcesz z aplikacją MeanderBank dostępną na systemy Android i iOS

ikona app store ikona google play
projektowanie stron www