O Banku

O Banku

Meander Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie. Bank prowadzi swoją działalność statutową na terenie województwa śląskiego oraz powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego i głubczyckiego.

Meander Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach posiada obecnie Centralę oraz trzy Punkty Kasowe w Chałupkach, Tworkowie i Raciborzu.

Dane Banku:

Meander Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach z siedzibą w Krzyżanowicach, ul. Tworkowska 12, 47-450 Krzyżanowice, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000163865, NIP 639-13-80-724, REGON 000504775, SWIFT: POLUPLPR

Wizja Banku

„Liczący się na rynku lokalnym Bank, zaspokajający potrzeby finansowe społeczności lokalnych i rozwijającego się biznesu a także utrzymywania wymaganych standardów ”

Misja Banku:

„Efektywne, kompleksowe i profesjonalne zaspokajanie potrzeb bankowych i finansowych właścicieli banku, klientów lokalnego rynku, w warunkach bezpieczeństwa zgromadzonych w Banku de­pozytów, a także aktywne oddziaływanie na rzecz rozwoju go­spodarczego środowiska lokalnego i ku jego pożytkowi”

Określając cele, potrzeby i zamierzenia Banku, należy przyjąć iż priorytetem będzie rozwój, ale w warunkach bezpiecznego działania oraz właściwej identyfikacji podstawowych ryzyk bankowych, jak również sprawne i efektywne działanie systemu kontroli wewnętrznej. Pakiet kluczowych działań realizacyjnych, obejmował będzie przedsięwzięcia w ramach następujących bloków tematycznych:

  • potencjał rynku upatrywany jest w możliwości pozyskiwania relatywnie tanich depozytów,
  • sprzedaży produktów rozliczeniowych,
  • możliwości większego zaangażowania kredytowego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz zróżnicowanej warstwie osób fizycznych, w tym również emerytów i rencistów

Działalność społeczna

Od początku swej działalności Bank wspiera projekty społeczne, charytatywne, edukacyjno-kulturalne i sportowe na rzecz społeczności lokalnej. Bank finansuje przede wszystkim wydarzenia kulturalne, takie jak festyny, dożynki gminne i inne imprezy kulturalne o zasięgu gminnym, jak również wspiera działania lokalnych instytucji charytatywnych (współorganizacja z CARITAS - Mikołajek dla dzieci), Ochotniczych Straży Pożarnych czy Klubów Sportowych. Bank promuje kształtowanie wśród uczniów i młodzieży nawyków systematycznego oszczędzania poprzez zakup nagród dla oszczędzających w SKO. Sponsoring powyższych wydarzeń oraz wspieranie lokalnych organizacji, utrwala w lokalnej społeczności wizerunek Banku, jako mecenasa kultury, któremu nie jest obce życie lokalnych społeczności.

POBIERZ APLIKACJĘ

Miej dostęp do konta kiedy chcesz z aplikacją MeanderBank dostępną na systemy Android i iOS

ikona app store ikona google play
projektowanie stron www