Płatności masowe

System Płatności Masowych jest specjalistyczną usługą rozliczeniową skierowaną do klientów obsługujących dużą liczbę płatników dokonujących tzw. płatności masowych z tytułu sprzedaży towarów i usług. Dzięki temu rozwiązaniu można uzyskać szybki dostęp do pełnej informacji o wpłatach dokonanych na jego rzecz oraz zautomatyzować procesy księgowe i ewidencję wpłat w systemie finansowo-księgowym. 

Produkt skierowany jest do administratorów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, urzędów miast i gmin, zakładów energetycznych, operatorów telefonii, Internetu, telewizji kablowych, cyfrowych, firm usług komunalnych (woda, oczyszczalnie, gaz itp.), szkoły, firmy ubezpieczeniowe itp. wszędzie tam, gdzie jest duża ilość płatności przychodzących. 

Korzyści z posiadania rachunku płatności masowych:

  • pewność i szybkość otrzymywania danych koniecznych do uzgadniania wpływów,
  • przejrzysta i usystematyzowana ewidencja wpływów oraz szybka identyfikacja zaległych płatności,
  • ciągłość otrzymywania danych wymaganych do uzgodnienia wpływów,
  • obniżenie kosztów poprzez ograniczenie pracy manualnej związanej z przetwarzaniem danych (weryfikowaniem otrzymanych płatności)
  • uproszczenie i przyspieszenie weryfikacji, uzgadniania i ewentualnej windykacji (nieterminowych/niezapłaconych) zaległych płatności od poszczególnych dłużników
  • generowanie raportów, analiz, opracowywanie statystyk, które wspomagają proces zarządzania należnościami
  • minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów związanych z identyfikowaniem należności

 Warunkiem uzyskania dostępu do usługi Płatności Masowe jest:

  • posiadanie rachunku bieżącego w Meander Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach,
  • złożenie wniosku o udostępnienie Płatności Masowych

POBIERZ APLIKACJĘ

Miej dostęp do konta kiedy chcesz z aplikacją MeanderBank dostępną na systemy Android i iOS

ikona app store ikona google play
projektowanie stron www