Rozwiązania pomocowe dla klientów instytucjonalnych oraz rolników

Rozwiązania pomocowe dla klientów instytucjonalnych oraz rolników

Szczegóły rozwiązań dla przedsiębiorców oraz rolników:

Klientom, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawirusa, udostępniamy rozwiązania pozwalające na odroczenie terminu płatności kredytu.

Proponujemy zawieszenie:

 • spłaty raty kapitałowej na okres maksymalnie do 6 miesięcy,
 • spłaty raty kapitałowo-odsetkowej na okres maksymalnie do 6 miesięcy,
 • raty odsetkowej na okres maksymalnie do 6 miesięcy (dotyczy wyłącznie kredytów obrotowych z jednorazowym terminem spłaty oraz kredytów z harmonogramem spłaty znajdujących się w okresie karencji spłaty kapitału).

Zastosowanie odroczenia terminu spłaty spowoduje:

 1. po okresie odroczenia (zawieszenia) przyszłe raty kapitałowe zostaną równomiernie powiększone o odroczony kapitał,
 2. w przypadku odroczenia w spłacie odsetek – jednorazowa spłata kwoty odroczonych rat odsetkowych w terminie do 6 miesięcy od daty końca odroczenia (zawieszenia) rat, lecz nie później niż na koniec okresu kredytowania.,

W przypadku odroczenia terminu spłaty okres kredytowania nie ulegnie zmianie.

Odroczenie terminu spłaty raty kredytu może dotyczyć:

 • kredytów obrotowych,
 • kredytów inwestycyjnych.

Kto i w jaki sposób może złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu?

Opcja zawieszenia spłaty kredytu jest dostępna dla Kredytobiorców, którzy uzasadnią konieczność zawieszenia spłaty kredytu pogorszeniem swojej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa.We wniosku należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa Kredytobiorcy i jak to wpływa na konieczność zawieszenia spłaty rat.

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.

Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, o decyzji powiadomimy Kredytobiorcę niezwłocznie.

Wzór Wniosku o odroczenie terminu spłat rat znajduje się w pliku plik w pliku PDF.

Prosimy o pobranie wniosku, uzupełnienie, podpisanie oraz dostarczenie do Banku za pośrednictwem:

 • adresu e-mail: kredyty@meanderbank.pl
 • poczty na adres korespondencyjny: Meander Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach, ul. Tworkowska 12, 47-450 Krzyżanowice,
 • w Placówce Banku.

Zwracamy się z prośbą do Klientów Banku, aby wszelkie sprawy załatwiać drogą mailową lub za pośrednictwem poczty.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie Placówki Banku pracują w ograniczonym zakresie a Punkt Kasowy w Raciborzu-Studziennej, przy ul. Hulczyńskiej 12 jest zamknięty. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia Placówek Banku.

Uwaga

Wniosku o wakacje kredytowe nie można złożyć w sytuacji, gdy:

 • kredyt posiada opóźnienie w spłacie powyżej 1 miesiąca,
 • zobowiązania z tytułu pozostałych kredytów są regulowane z opóźnieniem powyżej 1 miesiąca,
 • Klient dokonał nadpłaty kolejnych sześciu rat kredytu (w takim przypadku odroczenie może dotyczyć wyłącznie odsetek),
 • trudna sytuacja finansowa Kredytobiorcy nie jest spowodowana pandemią koronawirusa,
 • w stosunku do Klienta jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

POBIERZ APLIKACJĘ

Miej dostęp do konta kiedy chcesz z aplikacją MeanderBank dostępną na systemy Android i iOS

ikona app store ikona google play
projektowanie stron www