Przekazy dewizowe

Meander Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach jest uczestnikiem międzynarodowego systemu rozliczeń SWIFT.

Kod BIC (SWIFT) w Meander Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach – POLUPLPR.

Bank realizuje zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w Banku BPS.

Oferujemy następujące typy przelewów:

 • przelew SEPA
 • polecenie wypłaty

Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki:

 • waluta transakcji EUR,
 • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC,
 • koszty „SHA”,
 • tryb realizacji standardowy,
 • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych,
 • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer).

Polecenie wypłaty - instrukcja płatnicza, nie spełniająca warunków przelewu SEPA, skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej, polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

Polecenie wypłaty z zagranicy

Dla prawidłowego wykonania polecenia wypłaty z zagranicy należy dostarczyć zleceniodawcy dane:

 • nazwa odbiorcy oraz adres
 • numer rachunku w standardzie IBAN ( tj. rachunek w formacie NRB poprzedzony literami PL (razem 28 znaków)
 • kod SWIFT Banku:POLUPLPR

Dyspozycja przekazu w obrocie dewizowym PDF KLIKNIJ TUTAJ.

Taryfa opłat i prowizji PDF KLIKNIJ TUTAJ

Komunikat ws brexitu PDF KLIKNIJ TUTAJ.

POBIERZ APLIKACJĘ

Miej dostęp do konta kiedy chcesz z aplikacją MeanderBank dostępną na systemy Android i iOS

ikona app store ikona google play
projektowanie stron www