RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”). Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą, Bank zapewnia zgodności procesów przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa. Mając na uwadze powyższe, Meander Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach jako Administrator Twoich danych osobowych, przedstawia poniższe informacje: 

Kontakt do Administratora danych osobowych:

Meander Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach, z siedzibą w Krzyżanowicach,
ul. Tworkowska 12, 47 - 450 Krzyżanowice

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO):

Maria Paskuda
e-mail: iodo@meanderbank.pl

Pobierz:

Klauzula informacyjna Meander Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach.
Klauzula informacyjna BIK.
Klauzula informacyjna – nagrywanie rozmów telefonicznych przychodzących.
Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny.

POBIERZ APLIKACJĘ

Miej dostęp do konta kiedy chcesz z aplikacją MeanderBank dostępną na systemy Android i iOS

ikona app store ikona google play
projektowanie stron www