Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym

Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np.

  • na zakupie lub remoncie maszyn,

  • na zakupie lub remoncie urządzeń,

  • na zakupie lub remoncie środków transportu,

  • na zakupie, budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie nieruchomości,

  • oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Maksymalny okres kredytowania nie może przekroczyć 240 miesięcy. Dopuszczalny okres karencji w spłacie kredytu inwestycyjnego wynosi maksimum 24 miesiące.

Zapoznaj się z ofertą Rolników indywidualnych - zobacz

POBIERZ APLIKACJĘ

Miej dostęp do konta kiedy chcesz z aplikacją MeanderBank dostępną na systemy Android i iOS

ikona app store ikona google play
projektowanie stron www