Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym

Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym.

  • Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, z okresem kredytowania do l2 miesięcy przyznawanym w złotych przeznaczonym na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu.

  • Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym jest kredytem odnawialnym do kwoty ustalonego limitu kredytowego w danym okresie i może być wykorzystany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy kredytu.

  • Kredyt ten nie wymaga dokumentowania celowości wykorzystania kredytu.

  • Szybka decyzja kredytowa

  • Wygodna forma korzystania

Zapoznaj się z ofertą Rolników indywidualnych - zobacz

POBIERZ APLIKACJĘ

Miej dostęp do konta kiedy chcesz z aplikacją MeanderBank dostępną na systemy Android i iOS

ikona app store ikona google play
projektowanie stron www