Wakacje kredytowe dla klientow indywidualnych

Wakacje kredytowe dla klientow indywidualnych

Szczegóły rozwiązań dla Klientów indywidualnych:

Umożliwiamy bez dodatkowych opłat zawieszenie spłaty rat kredytów dla klientów indywidualnych. Zawieszenie rat dotyczy kredytów konsumpcyjnych (gotówkowy, sezonowy, szybki remont) oraz kredytów mieszkaniowych (remont, nowy dom) i hipotecznych.

Proponujemy zastosowanie tzw. wakacji kredytowych, czyli zawieszenia spłat rat kapitałowych lub zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych na okres do maksymalnie 6 miesięcy na wniosek Kredytobiorcy. W przypadku skorzystania z wakacji kredytowych, okres kredytowania nie ulegnie zmianie.

Kto może złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu?

Opcja zawieszenia spłaty kredytu (zastosowanie tzw. wakacji kredytowych) jest dostępna dla Kredytobiorców, którzy uzasadnią konieczność zawieszenia spłaty kredytu pogorszeniem swojej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa:

 • w przypadku osób fizycznych uzasadnieniem może być fakt, że pandemia wpłynęła na ich zdolność do spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub kapitałowych z powodu: utraty pracy albo opóźnień w wypłacie wynagrodzenia,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą uzasadnieniem może być fakt, że pandemia wpłynęła na ich zdolność do spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub kapitałowych z powodu: istotnego spadku obrotów w okresie pandemii, ograniczenia w przemieszczaniu się, zamknięcie lokali handlowych i gastronomicznych, zamknięcie granic, brak dostępu do materiałów, surowców i półproduktów.

We wniosku należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa Kredytobiorcy i jak to wpływa na konieczność zawieszenia spłaty rat. Bank nie będzie wymagał składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających aktualną sytuację finansowo-gospodarczą Kredytobiorcy.

Wnioski o zawieszenie spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

 1. adresu e-mail: kredyty@bskrzyzanowice.pl
 2. poczty na adres korespondencyjny: Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach, ul. Tworkowska 12, 47-450 Krzyżanowice,
 3. w Placówkach Banku

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu znajduje się plik w pliku PDF.

Prosimy o pobranie wniosku, jego uzupełnienie, podpisanie oraz dostarczenie do Banku w opisany wyżej sposób.

Zwracamy się z prośbą do Klientów Banku, aby wszelkie sprawy załatwiać drogą mailową lub za pośrednictwem poczty.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie Placówki Banku pracują w ograniczonym zakresie a Punkt Kasowy w Raciborzu-Studziennej, przy ul. Hulczyńskiej 12 jest zamknięty. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia Placówek Banku.

Rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty kredytu jest bezpłatne i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy kredytowej.

Co oznacza zapis we Wniosku o wakacje kredytowe: „Na żądanie Banku zobowiązuję się do pisemnego potwierdzenia niniejszego Wniosku”?

Powyższe zobowiązanie należy rozumieć w ten sposób, że Bank umożliwia i akceptuje składanie wniosków o udzielenie wakacji kredytowych w związku z pandemią koronawirusa różnymi kanałami, w tym kanałami zdalnymi. Bank zrealizuje poprawnie złożony wniosek o udzielenie wakacji kredytowych wskazanymi kanałami, nie ma potrzeby dostarczania przez Klienta oryginału tego wniosku do Banku. Jednakże w przyszłości, po ustaniu pandemii, Bank może skorzystać z prawa do żądania dostarczenia oryginału wniosku, ale poinformuje o tym Klienta indywidualnie. Nie dotyczy to Klientów, którzy złożyli wniosek w Placówce Banku lub za pośrednictwem poczty.

Uwaga

Wniosku o wakacje kredytowe nie można złożyć w sytuacji, gdy:

 • kredyt posiada opóźnienie w spłacie powyżej 1 miesiąca,
 • zobowiązania z tytułu pozostałych kredytów są regulowane z opóźnieniem powyżej 1 miesiąca,
 • Klient dokonał nadpłaty kolejnych sześciu rat kredytu (w takim przypadku wakacje kredytowe mogą dotyczyć wyłącznie odsetek),
 • trudna sytuacja finansowa Kredytobiorcy nie jest spowodowana pandemią koronawirusa,
 • Klient posiada stałe dochody, które nie uległy zmniejszeniu w wyniku pandemii koronawirusa (np. emeryci, renciści),
 • w stosunku do Klienta jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

POBIERZ APLIKACJĘ

Miej dostęp do konta kiedy chcesz z aplikacją MeanderBank dostępną na systemy Android i iOS

ikona app store ikona google play
projektowanie stron www