Zmiany sposobu autoryzacji transakcji internetowych

Ważne zmiany dotyczące sposobu autoryzacji transakcji internetowych

W związku z działaniami Banku podejmowanymi w celu dostosowania systemów bankowości internetowej do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, oraz zwiększenia bezpieczeństwa dokonywania transakcji z wykorzystaniem dostępu on-line do rachunku bankowego, z dniem 14 maja 2019 roku nastąpiło wycofanie środka służącego do autoryzacji transakcji w postaci listy haseł jednorazowych (lista haseł jednorazowych nie spełnia wymogów przedmiotowej Ustawy) oraz włączenie silnej autoryzacji klienta.

Zmiana ta związana jest z wynikającymi z ww. Ustawy wymogami silnego uwierzytelnienia Posiadacza rachunku lub osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem, czyli dwuczynnikowej weryfikacji tożsamości zapewniającej mocniejszą ochronę danych tych osób.

Oznacza to, że w celu zalogowania do systemu bankowości internetowej konieczne będzie podanie – poza loginem i hasłem – również dodatkowego kodu wysłanego na telefon Klienta w postaci wiadomości SMS.

W związku z powyższym, do dnia 13 września 2019 roku bezwzględnie należy dokonać w Banku zmiany sposobu autoryzacji transakcji na hasła SMS składając w placówce Banku pisemną dyspozycję zmiany sposobu autoryzacji, podając numer telefonu niezbędny do otrzymywania haseł w formie SMS.

Mając na uwadze konieczność zmiany instrumentów autoryzacji, uprzejmie informujemy, że Ci z Państwa, którzy korzystają z karty jednorazowych kodów autoryzacyjnych – lity TAN mogą na dotychczasowych zasadach autoryzować dyspozycje/transakcje w systemie bankowości elektronicznej przy użyciu tego instrumentu (lista haseł) nie dłużej niż do dnia 13 września 2019 r. włącznie.

Formularz do pobrania

Uwagi do formularza

Proszę wypełnić następujące pola.

- Imię i nazwisko Posiadacza rachunku
- Adres
- Numer modulo
- Login
- Numer telefonu komórkowego
- Zaznaczyć pole x - zmiana
- Zaznaczyć pole x - Dokonywania przelewów z rachunku
- Podpis Posiadacza rachunku

Dokument można wysłać pocztą tradycyjną na adres banku:

Meander Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach
ul. Tworkowska 12
47-450 Krzyżanowice

POBIERZ APLIKACJĘ

Miej dostęp do konta kiedy chcesz z aplikacją MeanderBank dostępną na systemy Android i iOS

ikona app store ikona google play
projektowanie stron www